minden kategória
Gorenje Bosch Electrolux AEG Liebherr Blanco Ország Boltja 2021 Minőségi díj II. helyezett Ország Boltja 2020 Minőségi díj III. helyezett Ország Boltja 2019 Minőségi díj II. helyezett Ország Boltja 2018 Minőségi díj II. helyezett Ország Boltja 2017 Minőségi díj I. helyezett Ország Boltja 2016 Minőségi díj I. helyezett Ország Boltja 2015 Minőségi díj III. helyezett
2020-08-21 09:53

A preciz.hu kínálatában szereplő Aeg, Electrolux és Zanussi nagyháztartási gépekre lehetősége van a hivatalos gyári garancián túl kiterjesztett biztosítást kötni.

Szerződött biztosító partnerünk: az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., mely a magyarországi biztosítási piac meghatározó szereplője.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás áruházakban, webáruházakban újonnan vásárolt fogyasztási cikkekre köthető kiterjesztett garancia fedezetet tartalmaz a választott biztosítási csomag és a vásárolt termék szerint.
A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések és biztosítási csomagok tartalmazzák.

  Mire terjed ki a biztosítás?

A gyártói garancia letelte után a biztosított termékben jelentkező belső meghibásodásra, amely miatt a biztosított termék a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik.

  Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás területi hatálya Magyarország.

 Mire nem terjed ki a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl.:
⦁    nem belső meghibásodásra,
⦁    adathordozókra, adatvesztésből származó kárra;
⦁    hibás szoftver, illetve programozás vagy letöltött vírus által okozott kárra;
⦁    nem rendeltetésszerű használatra;
⦁    tűz és elemi károkra;
⦁    azon hibákra, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbra is használták;
⦁    elhasználódásra, rendeltetésszerű használattal járó kopásra;
⦁    a termék külső burkolatának korróziójára, zárlatra, horpadásra és karcolásra
⦁    üzembehelyezés, újra üzembe helyezés során keletkezett károkra,
⦁    szállítás során bekövetkezett károkra.
A fenti felsorolás a legfontosabb kizárásokat tartalmazza, a kizárásokat a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás feltétele részletesen tartalmazza.

 Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

⦁    A biztosítási szolgáltatás a feltételben felsorolt természetbeni szolgáltatások teljesítése. A Biztosító a Biztosított részére készpénzben nem szolgáltat. Amennyiben a Biztosított a Biztosított terméket saját költségen javíttatja meg, a Biztosító szolgáltatást nem teljesít.
⦁    A Biztosító jogosult annak eldöntésére, hogy a Biztosított termék javításának, vagy kicserélésének költségei közül melyiket fizeti meg.
⦁    A biztosítási szolgáltatás egy Biztosított termékre vonatkozó felső határa a feltétel szerinti biztosítási összeg
⦁    Biztosítási összeg a Biztosított termék számlával igazolt vásárláskori új értéke, azaz bruttó vételára, de maximum 1.000.000,-Ft.
⦁    A Szerződő/ Biztosított nem jogosult a fedezet feltöltésére.
A fenti felsorolás példálózó jellegű, a korlátozásokat és mentesüléseket a GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítási feltétel részletesen tartalmazza.

 Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:
⦁    a szerződés megkötésekor közlési kötelezettség;
⦁    a szerződés időtartama alatt változás-bejelentési és kármegelőzési kötelezettség;
⦁    kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési, információ-adási kötelezettség;
⦁    a szerződőt díjfizetési kötelezettség terheli.

  Mikor és hogyan kell fizetnem?

⦁    a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
⦁    a biztosítási díj egyösszegben fizetendő az áruházban, webáruházban a termék megvásárlásával egyidőben.

  Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

⦁    a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
⦁    A biztosítási szerződés határozott időtartamra 12, 24, 36 vagy 48 hónapra köthető.  

  Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

⦁    A biztosítási szerződés határozott időtartamra szól, és rendes felmondással a létrejöttét követő első három évben nem mondható fel.
⦁    Ha a Szerződő a biztosított termék áruházi megvásárlásától a vásárlás napját követő 3 munkanapon belül eláll, a biztosítási szerződés is megszűnik.
⦁    Ha a Szerződő távértékesítés keretében tett ajánlatot a biztosítási szerződés megkötésére, jogosult azt a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül felmondani.
⦁    Ha a Szerződő a biztosított terméket áruvásárlási kölcsönből vásárolta és a kölcsönszerződéstől a megkötést követő 14 napon belül eláll, vagy a finanszírozó a kölcsön folyósítását megtagadja, akkor a biztosítási szerződés az elállás, illetve a kölcsön folyósításának megtagadása napján 24 órakor megszűnik.

0 db termék 0 Ft
A kosara jelenleg üres
VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA
TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ